NYHED ! - JUNI 2022 

FAKTA:

Udgivelse: 21/6 - 2022

©www.forlagetkis.dk

ISBN: 978-87-995222-7-9

TRYK OG GRAFISK OPSÆTNING: Mark & Storm Grafisk

OMSLAG: www.tennahansen.dk

OMSLAGSFOTO: Kis Henriksen

ANTAL SIDER: 102 sider i formatet 13x20

LEKTØRUDTALELSE


PRIS: 175,00 + forsendelse.

Kan bestilles via www.forlaget.dk

NÅR HJERTET BRISTER - en essaysamling


NÅR HJERTET BRISTER er en essaysamling med udvalgte tekster fra perioden 2017-2021. Alle vokset frem på gåture for at afklare, hvad der i en given situation har grebet, fascineret og inspireret i en sådan grad, at dét, som har ligget på hjerte, gjorde krav på at komme til orde.


De 20 essays kan læses sammenhængende med budskabet i Thomasevangeliets Logion 70 om at bringe frem som den røde tråd - eller hver for sig som inspiration til eksistentielle refleksioner og eftertanke.

If you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. If you do not bring forth what is within you, what you do not bring forth will destroy you.LEKTØRUDTALELSE. DBC.

(som først må  ligge fuldt tilgængeligt 3 måneder efter udgivelse). 


Vurdering:

Velskrevet og begavet essaysamling, som emmer af erfaring, nysgerrighed og omsorg. ------ Et fagligt og ideologisk argument for validiteten af kunstterapi. 

FAKTA:

Udgivelse: 1/11 - 2020

©www.forlagetkis.dk

ISBN: 978-87-995222-6-2

TRYK: Mark & Storm Grafisk

OMSLAG og GRAFISK OPSÆTNING:www.tennahansen.dk

FOTOS: Kis Henriksen

ANTAL SIDER: 54 i formatet 21 X 11,5

LEKTØRUDTALELSE


PRIS: 175,00 + forsendelse.

Kan bestilles via www.forlagetkis.dk

SKYD IKKE DIN SMERTE FRA DIG - en digtsamling


Skyd ikke din smerte fra dig er skrevet med Thomasevangeliets Logion 70 og Villy Sørensens digt Skyd ikke din smerte fra dig som omdrejningspunkter.


Digtsamlingen er et skriftligt supplerende dokument til en kunstterapeutisk egenproces udtrykt i malerier, skulpturer m.v. samlet i bogen Bjergbestigersken.


LEKTØRUDTALELSE. DBC


Udgivelsen består af 3 miniaturedigtsamlinger ved navn Efterårskvinden, Blue Lady og Vintertid fra henholdsvis 1985, 1995 og 2017 med i alt 36 digte. Med litterære referencer til værker af bl.a. Villy Sørensen, Anais Nin og Inger Christensen. 


Bogen er kategoriseret som en "digtsamling", og består da også af en række digte. Fællestrækket er imidlertid meget mere psykologisk, da alle digtene omhandler forskellige identitetskriser i fortællerens virkelighed. Den psykologiske forståelse, som lyser ud af digtene, er i høj grad freudiansk/psykodynamisk.

Der skildres, hvordan forståelsen af baggrunden for jegets egne problemer, kan være en vigtig brik til løsningen af de selvsamme problemer.

Bogen kan ses som et eksempel på en "selvhjælpsbog" for mennesker i eksistentielle kriser - ud fra princippet om, at hvis man genkender smerten, følelsen - og ikke skyder den fra sig - er man langt tættere på at have løst problemet.

Digtene er letlæselige i et hverdagssprog og afspejler i høj grad ganske normale identitetskriser, som de fleste kender til.
 

 

FAKTA:

Udgivelse 2020.

©www.Forlaget BOD.

ISBN: 978-87- 430176-7-7

TRYK: BOD

OMSLAG og GRAFISK OPSÆTNING: www.tennahansen.dk

FORSIDEFOTO: Tom Norvi Jensen

FOTOS: Kis Henriksen, Lise Olrik og Ingelise Flensborg

ANTAL SIDER: 132 i formatet 23X23

ILLUSTRATIONER: 160 farveillustrationer.


PRIS: 225,00 + forsendelse.

Kan bestilles via Saxo.com.


GRANDparents

- A Resource for Children.

GRANDparents – a ressource for children er skrevet sammen med Lise Olrik og Ingelise Flensborg.


GRANDparents er en bog med fortællinger om og inspiration til kreativt samvær mellem bedsteforældre og børn/børnebørn.


Fra bagsiden:

Three Danish grandmothers have written a book of values and activities they want to share and promote to make a good life for upgrowing children - for grandchildren.

The book falls in three parts - Art and Culture, the Role og Nature and Creative Processes.

The focus is on all the activities and ideas that can give you a rich and autentic relationship to your grandchildren or any relation between a grown-up and a child. 

The three parts are based on theoretical and didactic ideas, and the photos are helpful to give an idea of what can be practiced together with the children.

It is an enjoyable and rewarding reading for persons that are interested in seeing a child growing up with all its potentials.


FAKTA:

Udgivelse 1/11 – 2016

©www.Forlagetkis.dk.

ISBN: 978-87-995222-4-8

TRYK og GRAFISK OPSÆTNING: Mark & Storm Grafisk

OMSLAG:www.tennahansen.dk

FOTOS: Kis Henriksen

ANTAL SIDER: 132 i formatet 23X23

ILLUSTRATIONER: 160 farveillustrationer.


PRIS: 225,00 + forsendelse.

Kan bestilles via www.forlagetkis.dk


BJERGBESTIGERSKEN

– en kunstterapeutisk billedfortælling om OPUS MAGNUM og den lange vandring.

Bogen er en fortælling om arbejdet med kunstterapeutiske udtryk og processer kaldet OPUS MAGNUM - det store arbejde.

Den lange vandring er en rejse ind i krop og sind for at finde og forstå drømmenes og kunstterapeutiske værkers budskaber.

Bogen beskriver således forfatterens udvalgte værker med et retrospektivt blik på mere end 30 års kunstterapeutisk arbejde i eget værksted.Udgivet med støtte fra Veluxfonden: ”Støtten er ydet under Fondens fundatsbestemmelse, der giver mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget og forfatteren alene”.


FAKTA:

Udgivelse: 12/6, 2014

©www.forlagetkis.dk
ISBN: 978-87-995222-3-1

TRYK og GRAFISK OPSÆTNING: Mark & Storm Grafisk

OMSLAG, KAPITEL-OG TEMAFORSIDER :www.tennahansen.dk

FOTOS FRA PÆDAGOGISK ARBEJDE: Kis Henriksen og Ib Hansen

ANTAL SIDER: 112 i formatet 21X21

ILLUSTRATIONER: 160 farveillustrationer.

LEKTØRUDTALELSE


PRIS: 200,00 + forsendelse.

Kan købes via www.forlagetkis.dk


Udgivet med støtte fra Veluxfonden: ”Støtten er ydet under Fondens fundatsbestemmelse, der giver mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget og forfatteren alene”.

.


VIL MAN MALE UNIVERSET MÅ MAN STÅ PÅ EN SKY.

En inspirationsbog til støtte af det 1-7 årige barns kreative udvikling fortalt gennem en række fortællinger og fotos.


FORORD:

Betydningsfuldhed og betydningsdannelse er to af begreberne i denne dejlige bog. Fra begyndelsen til slutningen er den fuld af energi og skaberglæde.

Den viser betydningen af at være skabende med former og farver, og den viser hvordan betydningsdannelsen efterhånden kommer ind i de billeder, som den lille dreng eksperimenterer igennem, og som han efterhånden tilfører flere og flere betydninger.

Bogen viser gennem utallige gode eksempler, hvordan en forælder, en bedsteforælder eller en pædagog sammen med børn kan udvikle de kreative processer og den kreativitet, som efterspørges så meget i vor verden. Udvikling af kreativitet kræver, at man kan noget, og at man er motiveret for noget. Det kan være ydre motivation som i eksemplet med bygning af en dæmning og eksperimenter med landart eller indre motivation som ses i eksemplet med bilerne og vejnettet eller de spændende dinosaurer.

Og William lærer hele tiden nye ting. Han lærer materialer at kende, han lærer sin krop og dens udtryksmuligheder at kende, han lærer sine hænders varsomheds betydning, han lærer begreber og ord, og kan sige hvad han vil, hans intentioner får kraft bag sig. Her er billedsamtalen en væsentlig udviklingsmulighed, som benyttes i mange tilfælde under og efter processerne.

Materialeeksperimenter er i fokus i begyndelsen af udviklingen, hvor børns kreative kræfter ikke er bundet op på bestemte former og teknikker. Det er i de første år mellem 2 og 4, at der bør eksperimenteres og ikke klippes efter skabeloner. I en formsproglig udvikling er det godt at se efter andres former, at gøre ligeså, men friheden til at lave sin egen version etableres gennem de mange eksperimenter, som barnet bliver fortrolig med her.

Der er et fint skift mellem praksis og teoretiske refleksioner, så vi forstår baggrunden for og hensigten med de forskellige aktiviteter. Denne bog har grundlag i de nyere teorier om kreativitet, om mimesis, om sansekundskab, om rumopfattelser og orienteringsmønstre. Betydningen af æstetisk praksis for det lille barn er i fokus, og her specielt betydningen af at udtrykke sig i former og farver. Bogen er forfriskende i forhold til de mange romantiske  og sentimentale beskrivelser af børnebilleder, som ikke ser på barnets udvikling, men på kun på færdige produkter.

Denne bog fangede min interesse, fordi forfatteren, med basis i en grundig billedpædagogisk uddannelse, forstår at videreudvikle og på forbilledlig måde udvikle praksis på baggrund af billedpædagogiske og æstetiske teorier. Virker de eller virker de ikke? Det efterspørges meget i den pædagogiske verden og her er et af beviserne på det.


Lector emerita, Aarhus Universitet, Ingelise Flensborg,

ph.d., billedkunst, visuel kultur og materiel kultur.


FAKTA:

Udgivelsesdato maj, 2013.

©www.forlagetkis.dk

ISBN: 978-87-995222-1-7

TRYK: Mark & Storm Grafisk

GRAFISK TILRETTELÆGGELSE og OMSLAG:www.tennahansen.dk

ILLUSTRATOR: 9 årige Fiona Amnitzbøll Kehling

ANTAL SIDER: 120 I FORMATET 21X21

ILLUSTRATIONER: 28 stregtegninger på farvet baggrund


PRIS: 160,00 + forsendelse.

Kan købes via www.forlagetkis.dk


Gundevild i 1000 årsskoven - en eventyrforælling om kraft.

Et eventyr om den 7-årige Bjørk på flugt fra krigens mareridt, og hvordan hun finder tilbage til sin egen stemme og sin egen kraft. En samtalebog for 6-12 årige børn og dets voksne om at finde sin egen kraft og stemme.


Tegningerne er udført af den dengang 9-årige Fiona Amnitzbøll Kehling


LEKTØRUDTALELSE. DBC

Eventyret er tænkt som hjælp ved bearbejdning af krigstraumer hos børn. Den er til de 6-12-årige og kan bruges af bl.a. lærere, behandlere og forældre. 

Eventyrfortællingen er et gribende, nogle steder et meget barsk, men også forløsende eventyr, der med voksen-vejledning og Bjørk som forbillede, kan give krigstraumatiserede børn mod til at sætte ord og billeder på traumerne og dermed hjælpe dem videre i livet.

 

FAKTA:

Udgivelsesdato maj, 2013.

©www.forlagetkis.dk

ISBN: 978-87-995222-0-0

TRYK: Mark & Storm Grafisk

OMSLAG og GRAFISK TILRETTELÆGGELSE :www.tennahansen.dk

FOTOS FRA PÆDAGOGISK ARBEJDE: Kirsten Munk, Marianne Lauritzen og Kis Henriksen

ANTAL SIDER: 120 i formatet 21X21

ILLUSTRATIONER: 125 farveillustrationer.


PRIS: 200,00 + forsendelse.

Kan købes via www.forlagetkis.dkUdgivet med støtte fra Veluxfonden: ”Støtten er ydet under Fondens fundatsbestemmelse, der giver mulighed for at støtte aktive ældre. Kvalitative og redaktionelle vurderinger i forbindelse med udgivelsen er varetaget af forlaget og forfatteren alene”.

DEN BLØDENDE BRO - tavshedens stemme

En personlig fortælling såvel som en faglig beskrivelse af arbejdet med traumeramte med baggrund i erfaringer hentet fra den kunstbaserede og traumepædagogiske undervisningspraksis Kunsten at forme et sprog i perioden 2000-2008.

 

FORORD:

I Den blødende bro vises flere eksempler på, hvordan krigens traumer kan forløses igennem kunstpædagogiske processer, som dermed bliver en anden slags bro mellem de forfærdelige oplevelser og glæden ved livet. I bogen bruges billeder og billeders fortællinger med varme, indlevelse og forståelse for hvad det enkelte menneske har brug for i den pågældende situation.

Bogen viser med al tydelighed hvor vigtigt det er at kunne afstå fra en alt for ensidig brug af billeder i en pædagogisk praksis, men netop at kunne forholde sig åben og lyttende i det nærvær som opstår. I bogen gives relevante eksempler på hvordan de kreative udtryk nogen gange kan være selvhealende og andre gange fremkalde personlige fortællinger fra livshistorien. Samtidig vises det også klart hvordan udviklingsprocessen kan stoppe op, hvis billedprocessen bliver styret i en retning væk fra det individuelle behov for at dele oplevelser fra livet ved brug af billederne. Eksemplerne er fint underbygget af psykologisk forståelse for begge måder at arbejde med kreative udtryk på, og knytter på en klar og enkel måde bånd mellem jungianske begreber, kreative processer og healing af traumer.

Bogen kan bruges af alle som arbejder med kreative processer indenfor pædagogik og behandling, heriblandt forældre til børn som har oplevet sorg.

Jeg ser den som et vigtigt bidrag til uddannelsen af de mennesker som kommer til at varetage pædagogisk traumerelateret arbejde.


Vibeke Skov, cand.psyk. og uddannelsesleder ved Institut for kunstterapi.

 


FAKTA:

Udgivelse 2011

©www.forlagetkis.dk

ISBN: 987-87-9173927-9

TRYK: Isager Bogtryk

GRAFISK TILRETTELÆGGELSE og OMSLAG: www.tennahansen.dk

ILLUSTRATOR: Kis Henriksen

ANTAL SIDER: 46 i A4 på højkant

INDBINDING: Hæftet

ILLUSTRATIONER: 23 udført i flydende akvarel


PRIS: 160,00 + forsendelse.

Kan købes via wwww.forlagetkis.dk

AIO - en fortælling om at lede og finde.

Et eventyr om pigen Aio, som mister sine forældre, sin stemme og kontakten til sig selv, og hvordan hun finder tilbage til både sig selv og sin stemme.
FAKTA:

Udgivelse: 1998, Gyldendalske Boghandel, Nordisk forlag A.S. Copenhagen

©Gyldendalske Boghandel
ISBN: 87-00-33554-1

TRYK: Grafodan Offset aps

REDAKTØR: Lene Maaholm

GRAFISK TILRETTELÆGGELSE og OMSLAG: Susanne Gamsgaard efter oplæg af Kis Henriksen

ANTAL SIDER: 120 i 21x21 cm.

INDBINDING: Indbundet

ILLUSTRATIONER: 140 farve


PRIS: 200,00 + forsendelse.

Kan købes via www.forlagetkis.dk


Kunsten at forme et sprog 

- om udviklingshæmmede og den billedskabende proces.

En beskrivelse af den kreative proces som et sprog og en stemme i arbejdet med handicappede - en indre. og ydre dialog om relevante oplevelser i et udviklingshæmmet sind.


Bogen beskriver den positive spejling, der finder sted ved hjælp af det billedskabende arbejde, og en måde hvorpå den udviklingshæmmede kan få sat synlige spor i verden.


Kan købes via www.forlagetkis.dk og fremsendes i kopieret udgave.

Pris: 250 kr + forsendelse.

Specialeopgave.

Personlig udvikling som eksistentiel erkendelse set i lyset af en billedpædagogisk praksis.

Specialet er en undersøgelse af workshoppen "Kunsten at forme et sprog" og er inspireret af følgende citat fra et indlæg skrevet af Birgit Kirkebæk. Specialpædagogisk Debat, 3/1995.


Det æstetiske udtryk formidler forbindelsen mellem krop og sjæl som eksistentiel erfaring, og mennesket giver gennem æstetisk udtryk symbolsk fortolkning af bl.a. konflikter i hverdagen.