OM FORFATTEREN OG KUNSTEN AT FORME ET SPROG.

Mit navn er Kis Henriksen.

Min uddannelsesbaggrund er pædagog suppleret med en formningsuddannelse, en cand. pæd. uddannelse i billedkunst og en kunstterapiuddannelse – alt sammen forenet gennem mit virke som forfatter.


Jeg har primært undervist børn, udviklingshæmmede, flygtningebørn og krigstraumatiserede lærere og børn i Bosnien-Hercegovina. Om dette arbejde har jeg skrevet 6 bøger under overskriften KUNSTEN AT FORME ET SPROG som udtryk for, at kunsten er en stemme og et sprog for det hengemte og uforløste, og at det er en kunst at forme et sprog.


De seneste 3 bøger er dels en billeddokumentation, som tager afsæt i mit personlige arbejde med kunstterapi suppleret med en digtsamling samt en essaysamling, hvor inspirationen har været Thomasevangeliets Logion 70 "If you bring forth what is within you, what you bring forth will save you. If you do not bring forthwhat is within you, what you do not bring forth will destroy you".


At udtrykke sig betragter jeg som et fundamentalt behov, der ikke siges bedre end i netop Thomasevangeliets logion 70 – en præcis beskrivelse af den betydning, jeg tillægger arbejdet med kreativ, udtrykkende virksomhed og som har været et grundtema i hele mit forfatterskab. 


Alle bøger er udkommet i perioden 1998 – 2022 på Forlagetkis, med undtagelse af første bog fra 1998, som udkom på Gyldendal.


Alle bøger kan bestilles på www.forlagetkis.dk - se Bøger og menufeltet Kontakt.